Zespół Zamkowy

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Jeden z najcenniejszych zabytków średniowiecza w Polsce, wznoszący się dumnie nad Kazimierzem Dolnym. Potężną niegdyś twierdzę obronną, z której do dziś pozostały rozległe ruiny, wybudowano za czasów panowania i na polecenie króla Kazimierza Wielkiego - w połowie XIV wieku.

Skoro władca “zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”, zamek zbudowano z ciężkiego kamienia - głównie wapniaków. Zewnętrzny pierścień murów wznosił się na 7 metrów, powierzchnię dziedzińca szacuje się na 1232 metry kwadratowe. Dwuizbową część mieszkalną nosiła miano Dom Wielki. Zamek miał dwie wieże, od strony Wisły i mniejszą od miasta. W 1376 r. budowlę częściowo zniszczył najazd Litwinów.

W XV wieku kazimierski zamek odbudowano, tym razem używając cegły. W ciągu wieków budowlę wielokrotnie przerabiano, coraz wyraźniej nadając jej charakter arystokratycznej rezydencji. Największe zmiany przypadły na okres renesansu - powiększono dziedziniec, elewację wzbogacono o attyki, poszerzono część mieszkalną. Konieczne były również odbudowy - zamek poważnie ucierpiał m.in. w trakcie potopu szwedzkiego i III Wojny Północnej. Zniszczenia okazały się na tyle poważne, że próby napraw nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. W 1806 r. Austriacy nakazali rozebrać grożące zawaleniem attyki i zachodnią wieżę, zasypano również studnię. Tym samym zamek stracił niemal wszelką użyteczność, choć powstańcy listopadowi potrafili skutecznie odpierać ataki, zabarykadowani w murach i wieżach.

Malownicze ruiny stały się wizytówką Kazimierza Dolnego. Jednocześnie stały się magnesem i inspiracją dla wielu znamienitych twórców. Dzięki temu miasto zaczęło cieszyć się sławą “kolonii artystycznej”.

Nieco oddalona od głównej części jest położona wyżej baszta. Wieżę obronno-strażniczą (19 m wysokości, grubość ścian do 4 m) wybudowano przed wzniesieniem zamku, na przełomie XIII i XIV stulecia. Być może stanęła na polecenie Władysława Łokietka, który pod koniec lat ‘20 XIV stulecia zapanował nad lokalnymi ziemiami. Z powodu braku dokładnych historycznych źródeł, trwają spory co do dokładnego przeznaczenia konstrukcji. Mówi się m.in. o skarbcu, rzecznej latarni, siedzibie celników, więzieniu czy punkcie obserwacyjnym, z którego kontrolowano pobliskie szlaki i bezpieczeństwo obszaru.

W 2009 roku rozpoczęto I etap poważnych prac rewaloryzacyjnych zamkowych ruin. Zabezpieczono ściany, zamontowano oświetlenie dla nocnych iluminacji, skrzydło mieszkalne, wieża ceglana, mury obwodowe, lochy i inne części konstrukcji przeszły niezbędne prace konserwatorskie. Nie obyło się przy tym bez konieczności wykonania poprawek. Przeprowadzono również badania archeologiczne, które zaowocowały odkryciem nieznanych wcześniej części budowli.

Zamek ponownie udostępniono na stałe turystom w październiku 2014 r. Ruiny stały się również popularną areną koncertów, artystycznych występów i imprez kulturalnych.

Mini przewodnik

Niezwykle wartościowy skarb ze średniowiecza. Groźną twierdzę wzniesiono na rozkaz Kazimierza Wielkiego w połowie XIV wieku. Zamek w Kazimierzu wielokrotnie przebudowywano - zanim obrócił się w ruiny na przełomie XVIII i XIX stulecia, stał się arystokratyczną rezydencją. Z kompleksu zachowała się też starsza baszta, wzniesiona na polecenie Władysława Łokietka.

Galeria

Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja